Aleph logo Rozprawy naukowe UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

Wyszukiwanie
Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania
Wyczyść

Katalog zawiera informacje bibliograficzne o rozprawach naukowych i pracach dyplomowych od 1960 roku. Prace habilitacyjne pracowników UMB rejestrowane są w katalogu głównym.

Katalog prac dokumentacyjnych zawiera prace licencjackie i magisterskie:
 • Wydział Nauk o Zdrowiu do roku 2005 (włącznie)
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej do roku 2004 (włącznie)
 • Rozprawy doktorskie gromadzone są na bieżąco.


 • Ogranicz wyszukiwanie do:

  Języka: Od roku: Do roku: rrrr (Użyj ? jeżeli nie używasz pól od/do)
  Formatu: Lokalizacje

  Podpowiedzi wyszukiwania:

  Hint Jeżeli wybierzesz Tak dla "Słów sąsiadujących", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe a system zrozumie, że szukasz rekordów zawierających słowo komputerowe OBOK słowa programowanie.

  Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, komputer znajdzie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

  Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać (serce OR kardiologia) AND chirurgia aby wyszukać rekordy zawierające serce lub kardiologia, razem ze słowem chirurgia.

  Hint Użyj znaku ?, aby znaleźć rekordy zawierające części słowa. Na przykład, gol? wyszuka gol, gole, golarz, goleń, golenie, itp. Inny przykład, ? ologia wyszuka antropologia, archeologia, psychologia, itp. Znak ? może być również używany do wyszukiwania różnych wariantów pisowni. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno Amerykańską pisownię, aluminum, jak i Brytyjską pisownię, aluminium.