Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr wyszukiwania  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  


Wyniki dla Nowości= 2109; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 25 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 9999)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Egzemplarze/wypoż. Dostęp online
1
Evans, Nicola. Redaktor Rola rodziny w leczeniu osoby chorej psychicznie : zalecenia praktyczne / redakcja Nicola Evans ; redakcja naukowa pierwszego wydania polskiego Marek Krzystanek, Monika Adamczyk-Sowa, Arkadiusz Badziński ; tłumaczenie z języka angielskiego Arkadiusz Badziński. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

2
Bazaliński, Dariusz. Autor Redaktor Odleżyny w praktyce klinicznej : zapobieganie i leczenie / redakcja naukowa Dariusz Bazaliński, Maria Kózka ; autorzy: Beata Barańska [i 19 pozostałych]. 2021 Biblioteka Główna( 3/ 0)

3
Carowicz, Grzegorz. Wzmocnij swoją odporność / Grzegorz Carowicz, Jacek Radzik. 2021 Biblioteka Główna( 1/ 0)

4
Ciepiela, Olga. Autor Redaktor Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie / redakcja naukowa Olga Ciepiela ; autorzy: Anna Augustynowicz [i 16 pozostałych]. 2021 Biblioteka Główna( 2/ 0)
{Wyświetl}

5
Czaplińska, Magdalena. Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej / Magdalena Czaplińska, Justyna Jabłońska, Justyna Abramczyk, Paweł Bociąga. 2021 Biblioteka Główna( 1/ 1)

6
Dzirba, Alina. Wstrzyknięcia domięśniowe / Alina Dzirba. 2021 Biblioteka Główna( 2/ 0)

7
Gawryszewska, Anna. Atlas anatomii palpacyjnej. T. 2 / Anna Gawryszewska, Marcin Fluder, Rafał Marciniak ; ilustracje Sylwia Boryczko. 2021 Biblioteka Główna( 3/ 1)

8
Katzung, Bertram G. Redaktor Basic & clinical pharmacology / editor Bertram G. Katzung ; associate editor Todd W. Vanderah. 2021 Z.Farmak.( 1/ 0)

9
Kułak-Bejda, Agnieszka. Redaktor Współczesny wymiar uzależnień [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa. Tom II / pod redakcją: Agnieszki Kułak-Bejda, Napoleona Waszkiewicza ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2021 Biblioteka Główna( 1/ 0)

10
Lalkhen, Abdul-Ghaaliq. Ból : mózg, opioidy i zagadki medycyny / Abdul-Ghaaliq Lalkhen ; tłumaczenie Łukasz Müller. 2021 Biblioteka Główna( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: