Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr wyszukiwania  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  


Wyniki dla Nowości= 2201; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 72 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 9999)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Egzemplarze/wypoż. Dostęp online
1
Bant, Andrzej. Autor Covid-19 i jego powikłania : przypadki kliniczne / redakcja naukowa Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski ; autorzy Andrzej Bant [i 52 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)
{Wyświetl}

2
Bosek, Leszek. Stan epidemii : konstrukcja prawna / Leszek Bosek. 2022 Biblioteka Główna( 1/ 0)

3
Czubak, Jarosław (1961- ). Redaktor Autor Traumatologia narządu ruchu dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Jarosław Czubak ; autorzy: Adam Caban [i 16 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 1)
{Wyświetl}

4
Harke, Gabriele. Stawy kończyn : badanie manualne i terapia przez mobilizacje dla lekarzy i fizjoterapeutów / Gabriele Harke, Wolfram Linz, Andrea Rösel, Jochen Sachse ; redakcja wydania polskiego Edward Saulicz ; tłumaczenie z języka niemieckiego Mariola Saulicz. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 1)

5
Klonowska, Joanna. Redaktor Kosmetologia / redakcja Joanna Klonowska. 2022 Biblioteka Główna( 3/ 0)

6
Kołodzińska, Agnieszka. Redaktor Elektrokardiologia / redakcja naukowa Agnieszka Kołodzińska, Renata Główczyńska, Marcin Grabowski ; autorzy Sławomir Blamek [i 37 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 1)
{Wyświetl}

7
Kruszewski, Jerzy (1949- ). Redaktor Analiza przypadków klinicznych w alergologii : leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. 2022, Cz. 3 / redakcja naukowa Jerzy Kruszewski, Andrzej Chciałowski ; autorzy Andrzej Bant [i 57 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 3/ 0)

8
Noppenberg, Mirosława. Redaktor Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej / redakcja naukowa Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak, Maria Kózka ; autorzy Iwona Bodys-Cupak [i 32 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 3/ 0)

9
Silver, David Redaktor Silver : iniekcje do stawów i tkanek miękkich / redakcja David Silver ; redakcja wydania polskiego Andrzej Borowski ; tłumaczenie z języka angielskiego Rafał Śmietana. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

10
Wilczek-Rużyczka, Ewa. Zdrowie psychiczne : współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania / Ewa Wilczek-Rużyczka, MagdalenA Kwak. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: