Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr wyszukiwania  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  


Wyniki dla Nowości= 2204; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 87 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 9999)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Egzemplarze/wypoż. Dostęp online
1
Anaya, Mariano. Czysty kod w Pythonie : twórz wydajny i łatwy w utrzymaniu kod / Mariano Anaya ; przekład Radosław Meryk. 2022 Z.Statystyki i Inform. Med.( 1/ 0)

2
Balsam, Paweł. Redaktor Autor Niewydolność serca / redakcja naukowa Paweł Balsam ; autorzy Paweł Balsam [i 7 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 3/ 0)

3
Boski, Paweł. Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik autorski / Paweł Boski. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

4
Dobrzańska, Anna (pediatria). Redaktor Pediatria w praktyce lekarza POZ / redakcja Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha ; autorzy Małgorzata Aniszewska [i 95 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 25/ 7)
K.Ped.Endo.Diab.zPododdz.Kard.( 1/ 0)
K.Pediatrii, Onkol. i Hematol.( 1/ 0)

5
Dwilewicz-Trojaczek, Jadwiga. Autor Redaktor Postępy w leczeniu nowotworów limfoproliferacyjnych i mieloproliferacyjnych. Cz. 3, / redakcja naukowa Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ; autorzy : Joanna Drozd-Sokołowska, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Wierzbowska, Joanna Góra-Tybor, Maria Podolak-Dawidziak, Krzysztof Mądry, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Beata Sulik-Tyszka, Marta Wróblewska. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

6
Gałecki, Piotr (psychiatria). Redaktor Autor Badanie stanu psychicznego : rozpoznania według ICD-11 / redakcja Piotr Gałecki ; autorzy Katarzyna Bliźniewska-Kowalska [i 20 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)

7
Klamczyńska, Maria. Atlas podologiczny : patologie skóry i paznokci / Maria Klamczyńska, Ewa Kopaczewska, Agnieszka Skocka-Pietruszewska. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)
{Wyświetl}

8
Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Biały II Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 26.03.2022 [Dokument elektroniczny] : zeszyt streszczeń. 2022 Biblioteka Główna( 1/ 0)

9
Lutz, Mark. Python : wprowadzenie / Mark Lutz ; przekład: Grzegorz Kowalczyk, Andrzej Watrak, Anna Trojan, Marek Pętlicki. 2022 Z.Statystyki i Inform. Med.( 1/ 0)

10
Majewski, Marcin Choroba nowotworowa : dieta i jadłospisy / Marcin Majewski, Michał Marciniak. 2022 Biblioteka Główna( 1/ 0)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: