Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr wyszukiwania  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  


Wyniki dla Nowości= 2209; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 86 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 9999)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Egzemplarze/wypoż. Dostęp online
1
Alson, Roy Lee. International trauma life support : ratownictwo przedszpitalne w urazach / Roy L. Alson, Kyee H. Han, John E. Campbell ; tłumaczenie Joanna Fąferek, Jerzy Jaskuła, Cezary Kułak, Marcin Maciejewski, Andrzej Mącznik, Jakub Mierzejewski, Przemysław Pomianek, Bartosz Wróbel. 2022 Biblioteka Główna( 6/ 4)

2
Bartuś, Krzysztof (1975- ). Autor Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii : wczesna fizjoterapia, pielęgnacja i opieka psychologiczna / redakcja naukowa Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik ; autorzy Krzysztof Bartuś [i 31 pozostałych] ; Patronat Merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 0)
{Wyświetl}

3
Bejda, Grzegorz. Redaktor Zachowania prozdrowotne jako element aktywności życiowej człowieka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa. T. 3 / pod redakcją: Grzegorza Bejda, Jolanty Lewko, Elżbiety Krajewskiej-Kułak ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 2022 Biblioteka Główna( 1/ 0)
{Wyświetl}

4
Berg, Jeremy Mark. Biochemia / Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Gregory J. Gatto ; redaktorzy naukowi tłumaczenia: Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski ; z angielskiego tłumaczyli: Przemysław Wojtaszek [i 19 pozostałych]. 2022 Z.Hig.Epid. i Erg.( 1/ 0)

5
Betti, Mathilde. Ciąża od kuchni / Mathilde Betti ; tłumaczenie z języka niemieckiego Magdalena Kaczmarek. 2022 Biblioteka Główna( 1/ 0)

6
Boroń-Kaczmarska, Anna (1946- ). Redaktor Autor Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 2 / redakcja naukowa Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało ; [autorzy Brygida Adamek i 49 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 10/ 6)
{Wyświetl}

7
Boroń-Kaczmarska, Anna (1946- ). Redaktor Autor Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1 / redakcja naukowa Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało ; [autorzy Brygida Adamek i 49 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 10/ 5)
{Wyświetl}

8
Cieszanowski, Andrzej. Redakcja Autor Radiologia : podręcznik dla studentów / redakcja naukowa Andrzej Cieszanowski, Monika Bekiesińska-Figatowska ; autorzy Monika Bekiesińska-Figatowska [i 45 pozostałych]. 2022 Biblioteka Główna( 2/ 1)
{Wyświetl}

9
Dominiak, Marzena. Redaktor Podstawy chirurgii stomatologicznej / redakcja Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange, Mansur Rahnama ; recenzenci publikacji Kamil Jurczyszyn, Paweł Popecki. 2022 Biblioteka Główna( 30/ 27)

10
Faruga-Lewicka, Wioleta. Kosmetologia w pigułce : kompendium / Wioleta Faruga-Lewicka. 2022 Biblioteka Główna( 3/ 1)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: