Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
Katalog główny UMB - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Ginekologia :diagnostyka różnicowa i terapia : decyduj mądrze - lecz dobrze /Tanja Fehm, Wolfgang Janni, Elmar Stickeler, Clemens B. Tempfer (red.) ; współpraca Ute-Susann Albert [i 65 pozostałych] ; redakcja wydania polskiego Krzysztof Czajkowski ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka.  Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021.
 
Zasób:     
 


Studentom książki o statusie "Podręcznik" wypożycza się na okres 150 dni, zaś o statusie "Archiwum" na 60 dni.
Doktorantom książki o statusie "Podręcznik" i "Archiwum" wypożycza się na okres 150 dni.
Książki o statusie "Ubytek" niedostępne.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Kod kreskowy Numer akcesji
Szczegóły

Na miejscu Biblioteka Główna Czytelnia Studencka 2/74047 UMB0150762 Akc.K-0077/2021
Szczegóły

Archiwum 18/10/22
Zamówiony
Biblioteka Główna Magazyn 2/74048 UMB0150763 Akc.K-0077/2021
No Previous Page No Next Page