Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
Katalog główny UMB - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Dietetyka :żywienie zdrowego i chorego człowieka /Helena Ciborowska, Artur Ciborowski.  Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022.
 
Zasób:     
 


Studentom książki o statusie "Podręcznik" wypożycza się na okres 150 dni, zaś o statusie "Archiwum" na 60 dni.
Doktorantom książki o statusie "Podręcznik" i "Archiwum" wypożycza się na okres 150 dni.
Książki o statusie "Ubytek" niedostępne.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Kod kreskowy Numer akcesji
Szczegóły

Bib. Zakł. Z.Dietetyki i Żywienia Klin.
2/74749 UMB0152033 Akc.Kz-0264/2021
Szczegóły

Bib. Zakł. Z.Dietetyki i Żywienia Klin.
2/74750 UMB0152034 Akc.Kz-0264/2021
No Previous Page No Next Page