Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
Katalog główny UMB - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe /redakcja wydania polskiego Wojciech Hautz, Marek Rękas ; American Academy of Ophthalmology ; tłumaczenie z języka angielskiego: Magdalena Cichowska [i 8 pozostałych].  Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2022.
 
Zasób:     
 


Studentom książki o statusie "Podręcznik" wypożycza się na okres 150 dni, zaś o statusie "Archiwum" na 60 dni.
Doktorantom książki o statusie "Podręcznik" i "Archiwum" wypożycza się na okres 150 dni.
Książki o statusie "Ubytek" niedostępne.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Kod kreskowy Numer akcesji
Szczegóły

Na miejscu Biblioteka Główna Czytelnia Studencka 2/75235 UMB0153022 Akc.K-0100/2022
Zamówienie
Szczegóły

Archiwum 04/11/24 Biblioteka Główna Magazyn 2/75236 UMB0153023 Akc.K-0100/2022
No Previous Page No Next Page