Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 
Katalog główny UMB - Egzemplarze Powrót do porzedniej strony

Ciąża wielopłodowa /redakcja naukowa Grzegorz H. Bręborowicz, Witold Malinowski ; autorzy: Grzegorz H. Bręborowicz [i 50 pozostałych].  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA : © copyright 2022. PZWL Wydawnictwo Lekarskie,
 
Zasób:     
 


Studentom książki o statusie "Podręcznik" wypożycza się na okres 150 dni, zaś o statusie "Archiwum" na 60 dni.
Doktorantom książki o statusie "Podręcznik" i "Archiwum" wypożycza się na okres 150 dni.
Książki o statusie "Ubytek" niedostępne.

Wybierz rok Wybierz tom Wybierz podbibliotekę Ukryj wypożyczone egzemplarze
No Previous Page No Next Page

  Opis Status egzemplarza Termin zwrotu Podbiblioteka Kolekcja Sygnatura Kod kreskowy Numer akcesji
Szczegóły

Na miejscu Biblioteka Główna Czytelnia Studencka 2/75299 UMB0153127 Akc.K-0120/2022
Zamówienie
Szczegóły

Archiwum 03/09/24 Biblioteka Główna Magazyn 2/75300 UMB0153128 Akc.K-0120/2022
No Previous Page No Next Page