Aleph logo Katalog główny UMB
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Strona Biblioteki
 
 

Filtr tekstowy -  

Przykład: pole tytuł, i poemat w tekscie, wyświetli wszystkie rekordy na liście zawierające słowo poemat w tytule.

Pole :
Wpisz tekst:
Wyczyść